Tillit, tystnad, tålamod och tid,
timmen är sen på jorden,
dag att förstå bortom orden.
Allt är stilla i sin mitt,
det är också du i detta enda nu
Vörda ögonblicket,
ta vara på det väl.
Häri vilar sanningen ,
här bor din själ.