Tecken vi dig gett
väl ha vi dig förberett.
Ge dig av nu i det nya .
Sikta högt
och lita på att allt blir rätt.