Leken är det finaste redskap
för allt som vill bli till.
Lyssna till hjärtat, lek fram din ide
så ska du se att allt faller rätt,
ledigt , lustfyllt och lätt.